Zpět na archiv

Audit SMETA

9. a 10. října 2014 byla naše firma úspěšně prověřena auditorem firmy Bureau Veritas v otázkách etických požadavků. Během dvoudenního auditu byla kontrolována jak dokumentace, tak byly realizovány avizované rozhovory s náhodně vybranými pracovníky.
Nebyla shledána žádná neshoda s normou SMETA, vymezena byla pouze doporučení. Nápravná opatření budou realizovat odpovědní pracovníci v co nejkratší době.
Všechna přijatá opatření by měla vést ke zvýšení bezpečnosti práce, zlepšení pracovního prostředí, zlepšení přístupu k životnímu prostředí, stejně jako potvrzení zásad etického obchodování.