Zpět na archiv

Kvalita závodního stravování

Vzhledem k častým podnětům ke kvalitě stravování v jídelně jsme otevřeli možnost připomínek, hodnocení a námětů ke zlepšením.
Na recepci je k dispozici formulář pro Vaše názory či připomínky, samozřejmě pozitivní i negativní. Buďte prosím co nejvíce konkrétní, tak abychom mohli následně učinit nějaké opatření.
Podle četnosti Vašich námětů, nejméně ale za každý měsíc, bude obsah projednán personálním ředitelem a provozovatelem závodního stravování, panem Březinou.
Odpovědi na nejčastější náměty poté naleznete na nástěnkách formou oznámení.