Udržitelnost

Společnost Tecnocap s. r. o., a potažmo celá skupina Tecnocap, se snaží vést své podnikání ve znamení udržitelného rozvoje.  Jako třetí největší  výrobce kovových uzávěrů na světě se udržovat a rozšiřovat své výrobní provozovny a obchodní zastoupení, ale zároveň naplňovat sociální rozměr svého podnikání a plnit ekologické závazky.

Teorie udržitelného rozvoje (sustainable development) je založena na integraci a rovnováze tří dimenzí: ekonomické, sociální a ekologické. Původní definice G. H. Brundtlandové z roku 1987, zveřejněná ve zprávě Světové komise pro životní prostředí a rozvoj,  je stále nejvíce používaná: „Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který umožňuje naplnit potřeby současných generací, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“

Zajištění bezpečnosti práce našich zaměstnanců a všech zapojených pracovníků je pro nás prioritní ve všech našich činnostech. Vyhledáváním a eliminováním rizikových faktorů se snažíme předcházet úrazům a minimalizovat škody na lidském zdraví. Skupina Tecnocap má své bezpečnostní systémy pravidelně prověřované mezinárodními auditorskými firmami. Pracovníci musí dodržovat veškeré předpisy vztahující se k jejich vykonávané práci – stanovené pracovními postupy a předpisy k zajištění BOZP. Všichni musí dbát na bezpečnost nejen vlastní, ale i ostatních lidí, které mohou svým jednáním či opomenutím při práci ovlivnit.

Vážné celosvětové problémy v oblasti znečišťování životního prostředí, které se ukázaly v posledním desetiletí, vedou k upřednostňování recyklovatelných materiálů. Používání těchto materiálů přináší mnoho výhod v odpovědnosti za životní prostředí. Naše firma přispívá k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí úsporou energií, snižováním emisí (TOC, VOC, NOx, CO, SO2), tříděním odpadů, snižováním hluku a zajištěním kvality odpadních vod.

Na rozdíl do plastu, který má omezené možnosti recyklace, může být kov nespočítaně-krát znovuzpracován, aniž by ztratil svou sílu – a to díky svým inherentním fyzikálním a chemickým vlastnostem. Koncept recyklace kovových uzávěrů je možný v kterékoliv fázi našeho výrobního procesu.
Výběr kovových uzávěrů není pouze estetickou volbou, či volbou díky snadné aplikovatelnosti, ale je to racionální a vědomé rozhodnutí, které respektuje naléhavé ekologické požadavky. Naše výrobky respektují všechny platné zákony, deklarujeme vhodnost použitých surovin pro potravinářský průmysl, dle požadavku zákazníka  a legislativy je možno dodat víka, jejichž interní lakování neobsahuje Bisphenol A.

Tecnocap je významným zaměstnavatelem v regionu, proto se také snaží být aktivní v regionálním dění. Podporuje mnoho místních sdružení a projektů – ať už charitativních, či mladý sport, a jiná zájmová sdružení.

HC Střelci_logo_bg

Proutek, o. s.       Hradec žije logo